tekst messages between me and Reistad OPEN

Reistad. Samtale med leder i bhg. 25.3: hørt fra andre foreldre at bekymring for at mor blitt slått, jenta har utfordringer m/ sosiale relasjoner, bhg har tenkt at TiT bør observere M- foreldrene ikke ønsket dette, bekymring for overgang skole mtp. sosial fungering, bhg mener jenta har uheldig reaksjonsmønster. Vi har ferie uke 27-30 + 33-34. Mvh MagnDet var bhg som ringte Bvt for å drøfte bekymring
MEG: lederen vet ikke om dette, hun skal prate med **** i morgen, vi var redd for at om tt teamet kom inn i bilde at bvt vil angripe oss som før og lyger som vi har bevis på, vi har 0 tillit etter vår siste erfaring og vi sa det tydelig til ped leder, ped leder insisterte at bvt ikke ville blande seg opp i saken og vi ga tillatelse for hjelp som dere har sagt 15.04.15 leder forteller at bhg aldri har mistenkt meg for vold og de visste mor har en alvorlig sykdom og dette er noe dere har funnet på selv. Hvis barnehagen er blandet opp i en anmeldelse har dere og barnehagen en plikt til å fortelle ellers er det et alvorlig lovbrudd som har oppstått denne opplysningen videre føres til fylkesmannen og vi engasjerer nå en advokat. Ped leder insisterte at dere skal ikke blandes opp i det og lederen vet ingenting om det. Spm1 Hvilken leder fra barnehagen ar da tatt opp kontakt med dere? Spm2 Hvorfor har dere holdt tilbake dette fra oss? Det bli vanskelig for oss til å følge med hvis dere systematisk holder tilbake vesentlige opplysninger.

Kan du vær så snill og svare spm 1 og 2 så jeg bli ferdig med mitt brev, sete stor pris på det
Vi har pratet med en advokat han vil at dere samle alle papirene du har i saken snarest og sende til oss. Som du sikkert vet vi har pratet med lederen. Jeg se mye som ikke stemme med deres forklaring og kreve et nytt møte snarest (etter at dere har fått brev fra barnehagen leder) Mvh
Er det noen grunn til at dere har har ikke gitt en tilbakemelding bare en ja, vi skal levere kopi av alle skriftlige materiale stoff eller nei skulle vært flott. Også en ja eller nei til en ny møte? Til slutt en svar til vår 2 spm? Hver dag du ikke svare er en ekstra dag med påkjenning og en dag til som vi kan ikke skrive klage til fylkesmannen.
Reistad: Det var leder i bhg jeg snakket med 25.3. Hun ringte Bvt for å drøfte hva bhg skulle gjøre fordi foreldre i bhg. var bekymret for ****. Leder ønsker å skrive brev om bhg sine vurderinger og kontakten m/ Bvt. Bvt har ikke fått bekymringer fra bhg om vold, men info om at foreldre er bekymret for dette. Jeg trenger navn og adresse på Adv. for å oversende dok. Adv. kan ta kontakt med meg hvis han ønsker. Det er vanlig at Bvt får et brev med anmodning om opplysninger fra Adv. Bvt skjønner at dere er uenige i bekymringene i saken og dere har som vi tidligere har nevnt mulighet til å klage til Fylkesmannen. Jeg har ferie neste uke, så et møte med meg etter opplysninger fra bhg. kan først skje i uke 29. Jeg skal i nytt møte og må derfor sva e kort på dine sms. Jeg har mottat mld. og skype brevet fra deg. Mvh Magn
Meg:lederen se helt anledes til meg, hun sa at hun ikke mistenkte meg hun viste bakgrunn til mor og at hun har sykdom, og at hun heller ikke ga navn til barn eller seg selv hun sier videre, at hun fortalt dere at en foreldre hadde mistenkte meg for vold, og dere koblet samen hvem hun er pga en bekymrings mld dere har fått 2 dager tidligere not rocket science hun også fortelle at hun ringte for å diskutere en fin måtte å løse saken da hun har taushetsplikt plikt til andre foreldre og at dere har misbrukt hennes tillit og manipulert hvordan heile saken se ut. Hun også viste hvorfor vi er så redd dere siste gang da dere mistenkte
Meg på grunn av mors sykdom og var kun enig til at tit kun kobles inn hvis hun garantert at det bli ikke en angrep fra dere
Dere har utførte en grov overgrep på våre barn selv om barnehagen er uenig med dere. Jeg vil stikke innom barnevern kontoen i morgen. gi en beskjed til en kolleger til å har alle papirene klar i morgen og vær så snill slutt å bruke opp min tid, jeg vet ikke hvis du har vært sykmeldt eller det er kun taktikkene deres, rart at du er plutselig i form til å svare nå Slutt på dagen da det er ikke mer tid
Du har ikke svarte spm

Reistad:Hei igjen. Svar på spørsmål 2: bhg tok kontakt m/ Bvt for å drøfte anonymt hva de skulle gjøre. Derfor har dere ikke blitt informert om dette. Leder i bhg. ble informert om at Bvt kom til å informere dere om kontakten med oss 23.05. Jeg kan gi beskjed når dok. er kopiert til dere. Skal sørge for at de blir lagt til kopiering før jeg går ut i ferie neste uke. Mvh Magn
Meg :lederen ga ikke navn og ped leder bekrefte dette har dere lov å bare antar og bruker navn uten tillatelse. Barnehagen ansatt kan ikke bruker anonymt. I så fall oppfatte dere at hennes tlf samtale var den første bekymrings mld
Takk foresten hente i dag, hva er din email adresse vil at du gå gjennom anmeldelse før jeg sende det så du få sjans å si om du er uenig med opplysning
Reistad: Hei igjen. Drøften fra bhg. ble ikke registrert som en mld. Jeg har skrevet feil, det skulle stå 25.03- beklager. Min epost: magni.bakken.reistad@lillehammer.kommune.no
Meg: Mmmmm du svarte ikke hvis det var oppfattet som den første bekymrings mld. Beklage men ingenting stemmer dere manipulere bevis det stinke, er utenfor nå, som vi avtalt men du Hvis opplysning deres, er ikke i samsvar med opptakene onsdag og dere forandre flere ting har jeg blitt anbefalt til å anmelde bvt til politi for bevis forandringar ikke ordnet papirene, trenger du tid å forandre noe?
Hvis opplysning deres, er ikke i samsvar med opptakene onsdag og dere forandre flere ting har jeg blitt anbefalt til å anmelde bvt til politi for bevis forandringBvt.
Reistad: oppfattet kontakten 25.3 som et ønske fra bhg om å drøfte saken mtp. hva de skulle gjøre videre m/ andre foreldres bekymring. Det er ikke avtalt at du kan hente papirer i dag, som jeg skrev i forrige mld, skal jeg sørge for at kopi av. dokumentene blir klare før jeg skal ut i ferie. Har dessverre ikke tid til det i dag. Mvh Magn

Meg: Jeg sa jeg hente i dag, hvorfor du sa det går ikke, i din neste mld Kl 1400, da jeg kom Kl 1430 svært du er

høflig igjen, du har ikke svarte om den første bekymrings mld var ledelse i barnehagen, datoen i april ikke stemme med Merethes oversikt heller…..
Reistad: Jeg har ikke hatt anledning til å sende deg sms tidligere, da det har vært hektisk på jobb med andre saker. Bhg. har ikke sendt bekymringsmelding, men ringte 25.3 for å drøfte saken anonymt. Jeg har et notat fra tekefonsamtale til pedleder i bhg. 15.4, hvor hun informerer om at dere samtykket til TIT. Det er ingen samtaler m/ leder i bhg. i april mnd. Jeg skal sørge for at du får beskjed når dokumenter er kopiert klart til dere, det har derfor ikke noen hensikt å komme før dette. Mvh Magn
Meg: kan du vær så snill og svare om dere har oppfattet samtale med BHG som en bekymrings mld, jeg er leie å spøre om dette
Husk Vidar lest 2 bekymrings mld høyt til oss, han fortalte det at den første bekymrings mld på opptaket må være fra en foreldre da bhg har ikke lov å sende en bekymrings mld anonymt
Er det 2 eller 1 bekymrings mld jeg har 2 på opptak

Reiststad:Hei. Jeg er tilbake fra ferie og vil tilby dere foreldre en felles samtale denne uken. Nina Vestby, som var med på hjemmebesøk vil delta, da Linda har ferie. Kan det passe for dere torsdag 16.07 kl. 09? Dersom dere ønsker eller barna ikke har andre som kan passe dem, kan barna få leke på familierommet under samtalen. Vi kan holde av møterommet vegg i vegg med familierommet. Aktuelle temaer tenker vi kan være: – tilbakemelding fra barnesamtaler – tilbakemeldinger fra hjemmebesøk – avtale veien videre ut fra undersøkelsesplanen – deres tanker om veien videre Mvh Magn
Meg_ Da må det være litt seinere om dagen mor har nattvakt natt til torsdag og natt til fredag.
Mor har mulighet kl. 13.30 16.0 wants a copy of the log and I demand an English translater
Hvilken logg tenker **** på? Og ønsker du engelsk tolk

Meg **** wants to know who received all the telephone conversations starting on the 22.03.1
**** also say by log she means all bvt employees who have had access to our collective file
Reistad: Jeg skal ta kontakt med vår tolketjeneste for å be om telefontolk. Dersom de ikke kan denne tiden, må vi finne nytt tidspunkt
Meg: We can not find a second bekymrings mld from a parent, only one you have written with a very aggressive language, you do not say where this new information comes from or which meeting. Question one is there a second bekymrings brev or did bvt just make up these lies again. Question two by law you need to refer to and dokument where this information comes from are you hiding information from us again? Question 3 which meeting are you referring to? I demand you send the missing letters to us. Please stop messing with us psychologicaly
Hvorfor du svare **** men ikke meg da jeg sende mld først, drive du å fabrikkere bevis eller ikke jeg anmelde du til politi i løpet av uke for forfalskning
Jeg har aldri møte noen offentlig ansatte som oppføre seg sånn før
Den opplysning du sendte manglet vesentlig opplysning hvorfor
Svare du aldri tlf hvorfor
Skal du ringe tilbake eller ikke
Reistad:Jeg ønsker å snakke om dette på møte i morgen, slik at vi unngår misforståelser. Det er kommet totalt 2 bekymringsmeldinger i 2015 og dere skal ha fått kopi av begge
Meg:PS we haven’t misunderstood anything we have offered possibilities why u do not send or give the information we ask for it makes is think u r manipulating or hiding evidence again
Reistad: Dere skal ha fått kopi av dokumenter fra mappene til barna. Dere har mottatt kopi av begge bekymringsmeldinger. Det vil ikke være flere dokumenter som kan hentes i dag
Meg:Men du skrive 25.04.15 om jente hun er grenseløs, ufiltrert,stygg språk bruk, utreagerende, uvanlig interesse for sex du henvise til ingen opplysning hvor kommer den opplysning fra det er ikke noen foreldre som har skrivet dette det er deg, hvor har du fått den opplysning fra eller har du diktet det opp?
Dere har sagt at det var 2 anonyme bekymrings mld men du har skrivet en av dem og ikke henvise hvor du har fått opplysning fra det er noen som lyger her??
Hei vi er så redd over din overgrep mot oss vi har laget en websiden da vi skal sette alle korospondens vi har tatt opp og skrivet, skal bygge den ferdig i morgen sier i fra hvis du mener det er noe som du er ikke enig med. Lillehammerkommune.com Mvh

Reistad: Vi kan snakke om det i morgen, så du forklarer hva du mener med websiden osv. Jeg har nettopp fått bekreftelse på mail om at engelsk telefontolk er tilgjengelig til møtet i morgen. Vi sees. Mvh Magn
Meg: Have u been in contact with IT and got the log why do u only answer things very selectively. Where did u get the information u quoted in your bekymrings mld? I have made a website because of you take a look it’s up and running lillehammerkommune.com
I will be reporting u for fraud tomorrow
We are waiting på vente området
I will be putting on my website that u did not meet me as agreed today, that u did not answer your phone, and that you don’t ring back. We paid for parking and a childminder I am finding it hard to undetstand your behaviour and why u won’t work with us, I will be using this time to report u to the police
I gave a statement to the police today and showed our evidence against you, tomorrow I will be going to vg with all our evidence too, it is bizarre that you will not meet us or answer your phone or ring back, and your refused to answer our questions we send via sms, you give me no choice than to defend my family I’m other ways, you frighten the life out of our kids too. It is a real shame that you force my hand.
Reistad: Hei igjen. Som jeg skrev på sms til deg i går, måtte gårsdagens møte utsettes til den 29.7 kl. 13. Jeg måtte på oppdrag i annen sak i går og var derfor ikke tilgjengelig på mobil etter dere ble informert. Det vil bli sendt ut et brev til dere i dag med informasjon dere har etterspurt. Gi beskjed dersom møtetid 29.07 ikke passer, vet det er i deres ferieuke. Mvh Magn
Meg: 1 Jeg ikke aksepter at du avlyse møte med tekst hvordan du vet vi har fått det tekst kan ta flere timer. 2 du viste **** har hatt nattvakt hun sovet kun en time 3vi betalt for parkering 4vi betalt for barnevakt 5 jeg vil ikke akseptere at du avlyse ting via tekst 6 den opplysning du prate om har jeg spurte om 6 ganger hvor plutselig kommer det fram nå. 7 den opplysning er ikke i mappe du har sendte en mail som bekrefte at det er ikke mer opplysning, dvs at du forandre opplysning i mappe nå så at det stemmer dette er forfalskning. 8 dere sagt at det var en foreldre som hadde skrivet dette men det var det ikke det var dere det var en løgn. 9 på den tekst som kommer seint det stå du kunne ikke møtes pga av du vil har sjefen med på møte, nå du fortelle at det er pga du var på oppdrag da lyger du igjen. You are digging one big fat hole for yourself
I know u will not answer my question or ring me absolutely disgusting. Saturday I will complete my complaint to TECOHR. Monday I will connect my Web page to Facebook to get the most publicity
Thanks for not ring back as **** requested, she asked your colleague to say so
PS u have not answered your phone in about six weeks or rang back why do you feel the need to explain this now
Pps hos politi i går viste jeg mappe og at du sa det var ikke mer i mappe, jeg viste våres sms også så det er registrert i offentlighet. Så du lekke med ild å forandre saksdokumentene igjen
ForThe pdf form for the court of human rights I need all the names of those who stand behind the state sponsored kidnapping and molesting of our children, I assume you and Linda are two of them I also assume there were more please send there names, it will only take you 30 seconds I don’t want to wait months this time. Best wishes Glenn

HER SLUTTE REISTAD Å SVARE
I have range her 33 times with no answer how dare she say it is me who has a communication problem, she only answers via text what she wants.

Recent Comments

Categories