Have your say here*

Please comment at the bottom of this page if you have had an dealings with Lillehammer BVT, has anybody anything posative to say about an experience they have had or is it all negative?

34 comments on “Have your say here*
 1. CARL DE ROME says:

  why the hell does not this stupid excuse of a woman REISTAD get down from her high horse, and do her fucking job properly and leave these people alone,
  She should not even be in the job, with such a position that she has,
  if she just persecutes and people she simply takes a dis like to,
  Its quite apparent she is doing wrong,
  and she is a nasty person doing more harm than good, and the law is on her side, its fucking disgusting, but hey its Norway for you

 2. siv says:

  I know about BVT Lillehammer. I have a case as a proxy that really kills my heart. Fylkesmannen has a lot of cases to deal with…

 3. lars says:

  Flott at man legger de ut på nett og advarer mot de.

 4. Free norge says:

  Bv er besatt av overgrep og utsetter gjerne barna for overgrep i form av stripping og glaning på kjønnsorganer. Mitt barn har vært utsatt for det samme ifm en falsk anmeldelse i 2007. Det verste er at kvinnene er så besatt av sex at man aldri kan bli renvasket selv ikke etter politietterforskning. Da sier de gjerne: – Det er bare vi som kan se overgrep!

 5. Ole Anders says:

  send me your tlf

  Ole NRK

 6. Oppgitt says:

  Barnevernet på Lillehammer er en instans mange, mange familier frykter. jeg er helt sjokkert over Åssen barn og familier blir behandlet. Dem er helt besatt av vold å overgrep.. Ett barn kan si noe som barnevernet forvrenger til noe helt annet. Jeg har værtborti flere som lyver. De tror og tenker om ting. Men de er aldri sikkere i sine påstander. Det er skummelt. Og Magni tror jeg får sette seg på skole benken igjen.. Kan neppe tro at så mange barn i Lillehammer blir mishandlet og voldtatt som dem bruker mot alle foreldre. Er stusselig at en instans som skal hjelpe familier skal være en frykt for samfunnet.. Jeg og mange andre familier skal få sannheten ut snart. Skal dem få se hva dem er forno. Her har vi lydopptak fra absolutt alle møter. Og bevis på at dem lyver og oppfører seg som troll. Er ett mareritt hele systemet. Slik skal det ikke være. Tenk på alle de barna dem har rivd ut fra hjemmet, lyver i rettssaker for å vinne over saken sin. Barna sier de vil hjem, når de sier de vil HJEM og SAVNER sin mor eller far så kan hjemmet neppe være en frykt eller ett utrygt sted. Jeg håper slik barnevernet opptrer nå til dag vil få store konsekvenser, å dra ett barn ut fra familien, få barnet til å frykte sine egene fordi dem får barnet til å tro at mor eller far er en person de skal frykte, kaste de fra ene hjemmet til de andre, skole til skole, fra sted til sted. Bli strippet å glodd på og tatt bilder av.Si meg. Er det barns beste? Er det noen som bedriver omsorgssvikt så er det barnevernet. Shame on you. La foreldre få oppdra barna sine på sin måte. Hjelp familier som sliter, ikke bare ta ett barn fordi noen tror ting. Eller noen vil hevne seg å bruker barnevernet, ikke skyld på omsorgssvikt fordi barna ikke er akkurat som dere vil og mener de skal være i forhold til alder. Tror dere virkelig det at alle barn skal oppføre seg likt, bli oppdratt likt og at ting skal gjøres som dere mener, også har vi de barna som sier ting som ikke stemmer i virkeligheten, mange barn som kan si ting som aldri har skjedd, mange barn som fantaserer om ett eller annet, og når barnevernet stiller ledende spørsmål for å få ett svar de vil ha er det helt groteskt. Dere ødelegger ikke bare for familien, dere tar ifra ett barn en hel barndom og familie. Det er så vondt, dere jobber for barns beste. Men dere gjør en dårlig jobb. Dere skremmer, lager traumer og skader mer en dere hjelper.. Nå er det mange familier som samler seg opp mot systemet og måten dere opptrer mot familier. Just wait and se. Det går igjen det samme hos alle familier. Merkelig.

 7. lars larsen says:

  Den tid at politikere, dommere og andre dirigenter og medskyldige i det såkalte barnevernet med troverdighet kan late som om de vet noe vi andre ikke vet, er forlengst forbi!

  De vet ikke noe som vi andre ikke vet. De kan på ingen som helst måte fremstå som troverdige eller uskyldige med å tro eller late som om de vet noe som vi andre ikke vet! Hvor meget hovmodige de enn er! Eller hvor meget hemmelighold de enn henviser til!

  Ingenting av det er hemmelig lenger! Tvert om! Ikke heller er hva som er lovbestemt i Straffeloven og i Barnekonvensjonen utilgjengelig for sivil-befolkningen lenger! Enhver ufrivillig bortførelse eller adskillelse av et barn fra sin far eller mor er grovt ulovlig og straffbar, både nasjonalt og inter-nasjonalt! (Med konkret unntak bare for nødverge.)

  Den tid da de kunne late som om de vet noe vi andre ikke vet, uten samtidig å avsløre seg selv, er forlengst forbi!

  Hovmod står for fall! Og det blir ikke noe morsomt fall!

 8. Fornuft says:

  Maybe you are being a bit unfair on Magni Reistad, do not misunderstand me what bvt Lillehammer is doing is horrible but you are not the only one, she is just doing a jobb she goes into work and gets her orders from Kvalheim and linnerud, they are the real culprits here, they decied which children are taken away and they don’t bother with small things like rights or paper-work or going to fylkesnemnde which by law they must.
  Maybe you are shooting the messenger?
  Something to think about.

 9. Oppgitt says:

  Når saksbehandler som skal gjennomføre en undersøkelse og bare lyver og lager dritt for å svekke familien og framstiller familiene som dårlige omsorgspersoner og informerer sin overmann om det så ja, da er det Magni som står for skadene. Og hun er godt kjent fra mange familier. Barnevernet er ikke for å hjelpe, de bare dømmer, truet med og plukke ut barna, manipulerer og skaper frykt. Det er ikke greit. Det er aldri plukka ut så mange barn i bv som nå. Det skaper en redsel for barnefamilier slik barnevernet oppererer.

 10. muldvarp says:

  Reistad og Nylund er “sykmeldt” så de kan ikke dumme seg denne uka de har vært slemme jenter, pga diverse grunnlag.

 11. Rettferdighet says:

  Hvem som helst kan Google seg fram til den serien som gikk i 2008 om de beste familier. Der hvor det var forskjellige familier som fikk hjelp fra en psykolog om å takle utfordringer med barn. Der var hun med. Det kan du få politiet til og sjekke opp. Får vel bekreftet det på tv2 om politiet ikke tror på deg. Er skummelt at en person som jobber i offentlig etat skal komme med usannheter. Nå har hu tydeligvis fått seg selv fjernet fra dette og kommer med feilaktige påstander.

 12. Takk for nettsider.
  Ditt mot har blitt merke til, og denne nettsiden har blitt lenket til avsnittet “Personal Stories” hos Torture Norway.

  Desverre skjer ikke dette kun i Lillehammer kommune, men er symptomatisk over hele landet.

  Jeg minner om at “å bare gjøre jobben sin” ikke fratar en straffeansvar for sine gjerninger, selv når man opptrer under ordre eller på oppfordring fra en overordnet.

  • admin says:

   Takk for din støtte helt utrolig at jeg jeg har blitt tvunget ut av norge av bevåpnet politi pga mor til min barn halter og går på sellgift og en 8 år gammel gutt sier pupper og rumpe viste ikke norge var sånn.

 13. Laila says:

  Barnevernets oppgaver:
  Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernets viktigste oppgaver:
  – Å gi hjelp og støtte
  – Ta vare på utsatte barn
  – Ansvar for å gripe inn
  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har et overordnet ansvar for barnevernet.

  Sitter og leser på hjemmesiden her, jeg er i sjokk av hva de ansatte i BTV kan gjøre mot en familie. Det første som slår meg er mangel på kunnskap og kompetanse hos de som jobber i BTV. Dette skal være en instans som skal hjelpe ikke ødelegge, manipulere eller lyve osv. Jeg reagerer veldig mye på det som står skrevet og har mange synspunkter og erfaringer selv om dette og på hvordan BTV opptrer her i denne saken, det ryster meg, jeg kunne ha skrevet side opp og side ned her, men må prøve å komprimere ned litt. Jeg reagerer sterkt på at BTV oppsøker hjemmet for å spørre ut et barn på 8 år om fars hjemmeside. Dette skal de på ingen omstendigheter gjøre mot et barn, et barn på hans alder har jo ingenting på denne nettsiden å gjøre og har heller ikke noen forutsetninger for å uttale seg om det. Alle som jobber med barn med respekt for seg selv skjønner at dette er ikke veien og gå. Jeg stiller et stort spørsmålstegn til kunnskapen her. Barnet er ikke i stand til å danne seg egne synspunkter pga dets alder og modenhet. Her må vi huske på at det må til et visst forberedende arbeid, man skal bla bygge opp empati. Det er garantert masse følelser hos barnet som den voksne må leve seg inn i. Er dette et tema for barnet ?”hjemmesiden til far” De skal skape trygghet for barnet. Å komme busende uforberedt som i denne saken kan forårsake stress og uttrygghet hos barnet. BTV kan faktisk manipulere frem det svaret de ønsker ved måten spørsmål blir stilt på. Det som er gjort i denne saken er for meg horribelt, alle barn i denne aldersgruppen er mer eller mindre opptatt av pupper, rumper og kyssing. Det er ingen som fatter mistanke om vold eller overgrep i familiene for det, da må jo mange fler barn meldes opp .Nei her må det brukes sunn fornuft .Har selv jobbet i bhg i 28 år og kan bekrefte dette. Alle barn er nysgjerrige på kroppen og det må de få være og ingen kan ta fra de det og det er ingen feil ved barnet for det. Dette her er en sak som kunne ha vært løst lenge før det har kommet så langt som dette, nå er jeg redd dere har ødelagt en familie, splittet far fra barna, han har ikke lenger sjanse til å ha den trygge gode omsorgen som han hadde daglig for sine barn som han elsker over alt på denne jord .Denne pappaen her hadde en rørende omsorg for sine barn som du sjelden ser. Er dette bra for barna? BTV kom på skole og bgh og tok de vekk fra de trygge omgivelsene der og fraktet de bort i fremmed bil for å kle de nakne og ta bilder av dem. Å ydmyke barna på denne måten uten forvarsel er så ødeleggende for barns selvtillit og tenk hvor redde de var. Dette kan faktisk skade de for livet følelsesmessig. Alle vet at barna trenger trygghet, visst det faktisk er slik at dere var nøtt til å gjøre det så ta for al del med noen av de trygge personene fra disse institusjonene da. Ikke rive de bort fra de trygge omgivelsene. Viss du skal ha samtaler med barna så må de ha med seg trygge voksne som de kjenner slik at BTV kan nerme seg barna på en tillitsfull måte, dette her er å skremme de bort og skape utrygghet hos barna. I slike vanskelige situasjoner så skal de voksne ha mot, trygghet og kunnskap. Husk barna er den skadelidende part her, de er utrolig sårbare. Prinsippet om barns beste er et grunnleggende hensyn som må tas i alle saker som omhandler barn, det er nødvendig med en bevisstgjøring rundt hva som er til eget beste og hva som er til barnas beste. Her kan det hende at følelser for eksempel kan være et hinder som kan påvirke at avgjørelser og vurderinger ikke nødvendigvis blir gjort til barns beste. Følelser som mislik som i dette tilfellet til far kan gjøre saken vanskeligere og utløse forsvarsmekanismer hos ansatte i BTV.I min kommune har vi et råd som heter tverrfaglig råd,der sitter det representanter fra skole bhg, BTV, legekontor og helsestasjon. Der kommer de sammen og diskuterer saker som har kommet inn, det å være seg bekymringer fra bgh ,skole, foreldre som selv melder opp både anonymt og ikke, der blir det jobbet seg frem til løsninger til det beste for alle parter, som forhindrer disse ubehagene her. Dette fungerer veldig godt og alle er fornøyde. Ser ingen hensikt i å misbruke makten sin når man kan komme frem til gode løsninger som gagner alle parter, uansett så er det de uskyldige barna som er de som blir skadelidende her. Tenk at dette må de leve med resten av livet. BTV skal hjelpe slik at familien skal bli trygge igjen og kunne leve som normalt i kommunen. I denne saken er jeg redd alt er ødelagt og stor misstillit til BTV, politi og kommunen. Dere har jo ødelagt for dere selv, en ripe i lakken som aldri vil gro. Far har muligens fått på rullebladet at han er kriminell og farlig. Er det slik Lillehammer kommune vil fremstå. Ingen vil jobbe og bosette seg i en slik kommune. Ansatte i BTV kan sykmelde seg de, hva med barna?kan de sykmeldes?nei det kan de ikke.
  Regner med at de ansatte i BTV er utdannet enten barnevernspedagoger( 3 års utdanning), sosionomer( 3 års utdanning )eller psykologer (6 års utdanning.) Burde jo vite best de med høyskoleutdannelse, jeg bare lurer.
  Tilslutt vil jeg si at jeg kjenner litt til far og det jeg kan si er at han har en rørende omsorg som jeg ikke har sett maken til, han har hatt barna veldig mye og den oppgaven har han gjort glimrende, dette pga av at mor har en arbeidssituasjon der far har hatt ansvaret tiltider alene. Han har gjort en glimrende jobb og latt barna stå i første rekke alltid. Det sies at sammen med far har barna hatt en fantastisk oppførsel også i samvær med andre mennesker. Det er så trist at slike ting skjer og at baksnakking og hets i fra bygda(bygdadyret) skal få blomstre opp på en slik måte at det blir uutholdelig for de det gjelder. Skjerp dere folk, dere vet ikke hvor ødeleggende det er å bli utsatt for slikt. Hvem blir neste offer?
  Til familien vil jeg bare si stå på ikke gi opp, lykke til, vet det er mange som heier på dere.

 14. Bestemor says:

  Vær forsiktig med bv i Lillehammer, de går ikke av veien for å servere de værste løgner, de manipulerer vitner slik at alle vitner har forandret forklaring til det værre når de vitner. De manipulerer og skremmer vettet av barna så de sier hva som helst for å slippe unna, dette blir igjen brukt mot foreldrene. Live Nylund og Magni Reistad har tatt mine barnebarn for et år siden

 15. Flettfryd Bergfletten says:

  Hva i h.. er det som foregår??!! Tok Barnevernet og hentet barna, kledde dem nakne og tok foto av dem??! Med hvilken grunn? Hvem tok foto? Hvor oppbevares fotoene i dag? Hvem har kopier? Hvilke notater ble gjort i forbindelse med fotoene?
  Det er jo et seksuelt overgrep! Finnes det flere opplysninger eller dokumentasjon om hva som faktisk skjedde? Dette skal være i sakspapirene som Barnevernet er pliktig til å utlevere.
  Dette er en grotesk oppførsel av Barnevernets ansatte. De er PERSONLIG ANSVARLIG for sine handliner.

 16. Live says:

  You are a paranoid sociopath who blames the whole world for your own fuck ups remove those pictures now.

 17. admin says:

  Hei Live er du virkelig dum nok å bruke din egen navn?
  se IP addresse er Lillehammer.

 18. Lars Olsen says:

  Paranoia-A mental condition characterized by delusions of persecution, unwarranted jealousy, or exaggerated self-importance, typically worked into an organized system. It may be an aspect of chronic personality disorder, of drug abuse, or of a serious condition such as schizophrenia in which the person loses touch with reality.

  • admin says:

   Hi again Live how are you today? Now you have an ip adress from America yesterday from Norway before that the uk, you use email adresses that dont exist and quote what paranoia is to a qualified Nurse, you are somebody without medical education who misuseses their poweres and are now trying to diadnose me you are behaving ridiculously,You are acting like you did when you came with the police just because you quote something dosn’t mean it is true, but this reflects what BVT do in general I think you are Delusional I will let you look that up.You are a sick cowardly individual, but i love you are reading this website and it is getting under your skin carry on :)

 19. L Olsen says:

  You’re not getting under my skin, I think it is the over way around. You feel the need to alter text I have written in a previous post, clearly a sign of a dishonest desperate person delusional person. Your English is clearly as bad as your Norwegian, so please allow me to help you out. This is how you spell ‘Diagnose’ how about ‘Misuses’ or ‘Doesn’t. I hope I have been helpful but if you wish I can send you an Engelsk-Norsk dictionary! I hope you enjoyed your holiday, please have a great day!

 20. admin says:

  Hi NYLUND,
  I do apologise for my spelling, if you think it proves you are correct well I consider this part of your psychosis,

  THE POLICE TOLD ME YOU HAD A MENTAL BREAKDOWN THIS WAS ALSO CONFIRMED BY ANETTE KVALHEIM.

  I find it bizarre they you and Reistad can play the mental health card, when you take time of work because of your mental problems the police said you were receiving psychiatric help.

  The recent documents you were trying to hide were sent by people who hate that you lie and try to cover up your past behaviour, you are deeply disliked in Lillehammer, I am very happy that these documents got you to contact me again.

  I can prove everything written here you are just a cowered hiding behind IP changer; this gives no credibility to your psychosis.

  The way your sentences are constructed suggests you have the mental age of a 7 year old, perhaps you are getting your daughter to right for you that would explain a lot, a spell checker does not make you smart, but you cannot change the ignorant way you construct your sentences.

  If you feel I am doctoring what you write why don’t we go into an open forum so you can take responsibility for your rantings, your career is over in BVT now anyway.

  Yes, I am so enjoying the holiday you so thoughtfully arranged through the Norwegian police.

  Have you had another psychotic episode and are on the sick again today, or I you using BVT time to write your unsubstantiated lies, easy to check if you are working or not.

  I see your IP address is Holland now 50.7.188.90, shameful behaviour from someone who works for BVT Lillehammer.

  I am so enjoying our Banter.

 21. Debs says:

  For et hespetre Live da?

 22. Oppgitt says:

  Hvis det er Live som skriver her nå er hun faktisk selv engasjert på denne siden her. Og det er hvertfall ikke noe vits å surve til politiet. Live ta og fei for din egen dør før du skal fortelle andre Åssen de skal ha det. For som mange husker så hadde vel du såpass store problemer hjemme at du måtte ha en psykolog hjemme hos deg i en uke for å lære deg å meste ungen din!!! Og nå jobber du i barnevernet?? Og skal fortelle åssen det skal være? Det er krenkende det. Tåler du ikke fakta så får du slutte i jobben din. For du er udugelig!!! Farlig person både du og fler med.

  • admin says:

   Nei men Live, har du hatt flere psykotiske episoder?

   • Lygaard says:

    eg vet ikke hvem som jobber på BVT Lillehammer… Hvis dette er Live så er det trist. Hun har jobbet med barn før men der “mistet” hun jobben på grunn krangling og dårlig oppførsel. Er overrasket hun ble flyttet til BVT. Ingen er perfect men profesjonalitet er viktig. Trist… for byen og barna.

 23. Linni says:

  Hvis dere søker opp på program som heter i de beste familier så var live med der. Dem som
  Jobber i barnevernet tror dem er de beste å flotte foreldrene. Er vel ikke perfekt innen 4 vegger der heller. kommer hjem til familier med en så negativ og truende holdning at foreldrene blir liv redde. Hva slags godt utganspunkt er det? Og barnevernet snakket om barnas beste.. Misbruktet makt dem utgangs punktet ikke skal ha, men jeg håper og ber hverdag for at det skal skje noe..

 24. anita says:

  En utrolig jobb du har lagt ned her med å dokumentere alt dette. I tillegg til masse opplysninger og råd om hvordan man bør gå fram dersom man skulle bli utsatt for slike type undersøkelse fra Bvt. En stor takk til deg for at du deler din historie. Det må ha vært en kjempejobb. Eneste måte å få sannheten fram ved dokumentasjon. Dette er skremmende bevis på hvilke metoder som blir tatt i bruk og hvordan makt misbrukes. Dette er ett svært godt eksempel på Bvt. fornedrende måte å arbeide på. Lykke til videre.

 25. Live Nylund says:

  Hei vil bare informere om at Live Nylund nå er tilbake i Bv i Lillehammer etter et års “pause” da det vissnok var litt mye hets rundt henne. Og Magni Reistad jobber ikke lenger i Bv i Lillehammer. Fikk dette bekreftet av en ansatt i Lillehammer Bv i går som hadde et møte med en bekjent av meg. Stå på denne djevelens disippel bør stoppes en gang for alle, få ho ut av Bv. Der hun misslyktes med sitt eget barn oppdragelse tror hun at hun kan hevde seg ved å rakke ned på andre foreldre. Er en type menneske hun der som soler seg i glansen av at andre misslykkes

 26. Anonym says:

  Det er veldig bra at du er så tøff og gjør dette.
  Nå er det ikke slik at vi skal skjære alle under en kam.
  Mange i barnevernet i Lillehammer gjør en god jobb, og vi trenger et godt barnevern. Det finnes dessverre barn som virkelig har det forferdelig hjemme. Men barnevernet må trå varsomt og ikke gå for fort frem, for det kan ødelegge en hel familie. Barnevernet skal ikke bedrive maktmisbruk og manupilere barn og overstyre apparatet sitt. Dessverre så har ledelsen gjort grove feil ved å ansette ufaglærde folk. Vi leser om eksempler her, der disse tre-fire kvinnene angriper, jukser har kommet med trusler. Politiet ler seg oppgitt av dette systemet når de får slike idioti-oppdrag. Her er det hull i lovverket. Heldigvis så har myndighetene gjort noe med slike ting og klager. De har satt inn et undersøkelsesorgan som følger nøye med på hvordan barnevernet går frem. Disse menneskene kontrollerer saksbehandlerne og ledelsen om de gjør jobben sin. Tror at dette organet var på plass i Lillehammer tidlig i 2016, eller sent i 2015. Mye på grunn av dette, så har barnevernet blitt mye bedre i Lillehammer. Når det gjelder Nylund og Linnerud så måtte de ta hatten sin å gå. Dette skjønte også Kvalheim og Vinje. Disse hadde ikke noe å gjøre i et barnevern. De burde rett og slett skamme seg.

  Hvis du er et offer eller kjenner noen som er det, så ikke fortvil. Hvis du ikke har noe å skjule så skal du med ren samvittighet ikke være redd for barnevernet. RETTFERDIGHETEN VIL SEIRE TIL SLUTT. Og de som jukser og er stygge, vil høste det de har sådd.

 27. Hans says:

  For det første så jobber verken Live eller Magni på barnevernet lenger. De har blitt oppsagt med flere. Barnevernet i Lillehammer var inne i en periode på flere år der de har brutt loven gjentatte ganger fordi ledelsen ikke fulgte opp. Jevne -Kvalheim og Pål Vinje har mye skylden i at folk som Live, Magni og Heidi med flere misbrukte sin stilling på det aller groveste. Det egentlige ansvaret ligger altså på Øverste leder: Jevne – Kvalheim og Pål Vinje. Spesielt Pål Vinje og Kvalheim er en meget usympatiske og farlige mennesker som er meget fordømmende og har ødelagt mange gode familiebånd. Spesielt Kvalheim gjemmer seg bak sitt kontor, og får sine naive og uerfarne løpejenter til å gjøre jobben for henne. De fleste i barnevernet er ikke glad i barn eller familier. De forener ikke familier, men de splitter familier. De liker at barn og foreldre lider. Dette er farlige mennesker. Heldigvis så har regjeringen satt inn etterforskere som gransker alle barneverntjenester i Norge, og de er blitt satt til å gjøre denne jobben over lengre tid. Det å samarbeide med barnevernet er ikke noe positivt. De ønsker ikke å samarbeide med deg/dere. Dette er bare et påskudd om at de vil finne feil og mangler som de systematisk og regelmessig innhenter i fra helseetaten, lege, skole og andre steder. Finner de det minste feil, så konkluderer Kvalheim eller Vinje med et pennestrøk at de vil ta omsorgsretten eller forlenge saken ytterligere. Det er akkurat slik de holder på år etter år. Barnevernet har full kontroll på skolene og rektorene. De nærmest tvinger og maser på skolen etter negative småting, og setter dette i sammen. ______________________________ HER ER DET ET STORT HULL I LOVVERKET. DET ER POLITIKERNE – REGJERING OG STORTINGET SOM MÅ ENDRE BARNEVERNSLOVEN. Barnevernet har rett og slett for stor makt og de utnytter dette på den verst tenkelige måten. Det at de til og med har makt over politiet er det mest skremmende. Politiet er som nikkedukker for dem, og de er så idioter at de er med på å kidnappe barn og slitte og ødelegge gode familier. Politi burde for lengst sendt inn klage på barnevernet og nektet å utføre kidnapping. Her er en av lovene som er aller verst der politiet tillater denne kriminaliteten i fra barnevernet. De burde sette seg inn i hver enkelt sak og satt foten ned hvis det ikke er hjemmel for å gjøre slike inngrep. Barneverntjenesten er ikke noe vern for barn. Det er feil å kalle dem for barnevernet. Dette er et kriminelt organ som burde hete barnetyver. De stjeler barn i fra familier.

  Trenger vi et barnevern? Ja, det gjør vi, men IKKE et slik barnevern som vi har i dag. Vi trenger et barnevern som et annet uavhengig organ bestemmer over og som separat snakker med barn og familie for å dobbeltsjekke om det stemmer slik som barnevernet har sagt.

  På den måten så får vi en trygghetssikkert organ som vil være trygt for barnet/familien og samfunnet forøvrig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Recent Comments

Categories